Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji

Relacja z ogólnopolskiej konferencji na temat ochrony środowiska w chłodnictwie, klimatyzacji i sytemach pomp ciepła

17 maja 2021

„Chłodniarze” myślą o przyszłości „ 
W dniach 21 i 22 maja w Szczecinku (Pomorze Środkowe) z inicjatywy Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji ( z siedzibą w Szczecinku) odbyła się I Ogólnopolska Konferencja poświęcona ochronie środowiska w chłodnictwie, klimatyzacji i systemach pomp ciepła.

 

W sali konferencyjnej hotelu „Viki” gościliśmy prawie setkę zacnych przedstawicieli władz centralnych, parlamentarzystów, samorządowców, biznesmenów, a przede wszystkim branżystów z całej Polski. 

 

Zespół Szkół Technicznych ze Szczecinka otrzymał czek na 20 tys. złotych w związku z aplikacją utworzenia w tej szkole już od nowego roku szkolnego klasy o profilu chłodniczym i klimatyzacyjnym . W zamyśle KCICHIK jest kształcenie przyszłych specjalistów i branżystów, wszak – jak podkreślano w trakcie konferencji, jest to zawód przyszłości. 

 

Władysław Urbański – prezes Krajowego Centrum oraz dyrektor ZSzT Danuta Czajkowska podpisali stosowną umowę o współpracy w obecności starosty szczecineckiego Krzystofa Lisa, który swoim podpisem kontrasygnował tenże dokument . 

 

Współczesność , dynamika rozwoju społeczeństw stawiają coraz to większe wyzwania przed całą naszą branżą. Podczas wykładów i prezentacji zwracano szczególna uwagę na jakość wykonywanych usług, instalacji, samej techniki wykonywania prac. Wiele słów poświęcono szkodliwości amatorskich instalacji, a także unikania przez zleceniodawców certyfikacji na przykład w chłodnictwie. Do społeczeństwa jeszcze nie dociera wysokość ustawowych kar za niewłaściwe stosowanie przepisów prawnych w tym zakresie. 

 

To ogromne wyzwanie przed całą naszą branżą – mówiono i w kuluarach i w części wykładów branżystów. 

 

O problemach w branży chłodnictwo, klimatyzacja, pompy ciepła w przekroju dziś i jutro mówił dr inż. Bolesław Gaziński z SYTHERM, 
Polski system certyfikacji F-gazowej to temat przedstawiony przez Głównego Specjalistę UDT Sylweriusza Brzuskę, 
Wice prezes zarządu WFOŚ i GW ze Szczecina Jerzy Sarnowski przybliżył tematykę związaną z możliwościami dofinansowania projektów ze środków Funduszu. 
Aspekty prawne związane z realizacjami instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i systemów pomp ciepła przestawił dr inż. Franciszek ŚWITAŁA 

 

W dalszej części odbyły się panele dyskusyjne obejmujące następujące tematy: 
-nowoczesne agregaty skraplające – Paweł Rękawek (DANFOSS) 
-alternatywne czynniki chłodnicze – Paweł Wiśnik ( HONEYWELL Polska) 
-instalacje chłodnicze z czynnikiem CO2 – Paweł Rękawek, 
- chłodzenie bez ocieplania klimatu Krzysztof Grzegorczyk Prezes Zarządu PROZON 
W drugim dniu konferencji swoje produkty zaprezentowali przedstawiciele takich firma jak Danfoss,Arkton ,Wigmors oraz Agmet. 

 

Poseł na Sejm Małgorzata GOLIŃSKA poruszaną tematyką na konferencji chce zainteresować odpowiednią komisję sejmową jak i władze rządowe – o czym mówiła w swoim oficjalnym wystąpieniu. 

 

Zdaniem obserwatorów i samych uczestników konferencja osiągnęła swój zamierzony cel, w tym także integracyjny środowisko tej branży. 

 

Na długo w pamięci pozostanie wieczór z pieczonym prosięciem, rejs statkiem po jeziorze Trzesiecko i naprawdę długie dyskusje , te towarzyskie i te zawodowe. 

 

Biuro Prasowe Konferencji

 

Partnerzy medialni:

Partnerzy:

KCICHIK logo

Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji

ul. Koszalińska 85
78-400 Szczecinek

tel./fax: 0 (94) 37 418 53
kom.: 606 878 124

e-mail: centrum.klima@poczta.fm

Copyright 2021r. kcichik.pl | k-projekty.pl