Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji

F-gazy certyfikacja

Terminy i zapisy na egzaminy

Firma AWAX Sp.z o.o. wspólnie z Krajowym Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji prowadzi szkolenia przygotowujące do egzaminów na uzyskanie certyfikatu personalnego dla osób zajmujących się serwisem urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz autoklimatyzacji w pojazdach powyżej 1305 kg masy własnej.

 

Szkolenia prowadzone są w Grodzisku Mazowieckim ul.Żwirki i Wigury 6 oraz w Szczecinku ul.Koszalińska 85

 

Certyfikaty personelu wymagane są zgodnie z „USTAWĄ z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych”:

 

Koszt szkolenia i egzaminu łącznie to 1600 zł.netto -dotyczy certyfikatu kategorii I. 
Aktualne informacje o terminach i miejscach znajdą Państwo na stronie www.awax.net.pl 

 

Przed zgłoszeniem na wybrany termin prosimy o kontakt na 94 374 18 53 lub kom. 606878124 celem potwierdzenia wolnych miejsc.

Rozpoczęcie szkolenia o godz.9.00

 

W drugim dniu po zakończeniu szkolenia przeprowadzany jest przez Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji egzamin.

 

Więcej informacji na stronie:

www.awax.net.pl 

 

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenie i egzamin kategorii IV.
Szkolenie i egzamin jednodniowe, koszt 995 zł. netto.Termin do ustalenia.

Egzaminy KCICHIK

Uprzejmie informujemy iż w dniu 28 stycznia 2016r. KCICHIK w Szczecinku otrzymało akredytację UDT i uzyskało uprawnienia do przeprowadzania egzaminów tzw. certyfikat personalny - zgodny z Ustawią F-Gazową z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

 

Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji zaprasza na egzaminy:

 

kategoria I: 

 

a) sprawdzanie pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach oraz

 

b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła; 

 

kategoria II: 

 

a) sprawdzanie pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem, że nie jest ono związane z otwarciem obiegu chłodniczego oraz

 

b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych z takich stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła;

 

kategoria III:

 

- odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odniesieniu do stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających poniżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych lub poniżej 6 kg fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach;

 

kategoria IV:

 

- sprawdzanie pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach, pod warunkiem, że nie jest ono związane z otwarciem obiegu chłodniczego; 

Partnerzy:

KCICHIK logo

Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji

ul. Koszalińska 85
78-400 Szczecinek

tel./fax: 0 (94) 37 418 53
kom.: 606 878 124

e-mail: centrum.klima@poczta.fm

Copyright 2021r. kcichik.pl | k-projekty.pl