Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji

Komunikat z posiedzienia KCIChiK

17 maja 2021

W dniu 08 grudnia 2012r. w siedzibie Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji (Szczecinek) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia.
Obecni na zebraniu członkowie Stowarzyszenia podsumowali czteroletni okres działalności i udzielili dotychczasowemu Zarządowi absolutorium za miniony okres. 

 

Szczególne podziękowania złożono Pani mgr Teresie Lange-Maciejewska z Biuro Rachunkowe „BINGO” [Poznań], za społeczne prowadzenie spraw finansowych - księgowych Stowarzyszenia.

Następnie - realizując porządek zebrania przystąpiono do wyboru nowych władz na kolejny czteroletni okres działalności. Ponownie na funkcje Prezesa Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji wybrano Pana mgr inż. Władysławowi Urbańskiego [Szczecinek]. Pozostały skład władz statutowych przedstawia się następująco:
- V-ce Prezes mgr inż. Jarosław Wojtaszek [Szczecin], 
- sekretarz mgr inż. Piotr Nowakowski [Szczecinek], 
- skarbnik Bernard Matczak [Wałcz], 
- członek Zarządu mgr inż. Igor Siebert [Szczecin]. 
Walne Stowarzyszenia udzieliło nowemu Zarządowi upoważnienia do opracowani i realizacji strategii działania na kolejną kadencje.
Ponadto dokonano wyboru komisji:
- Rewizyjnej w składzie- Przewodniczący Zbigniew Maliński [Gościno], 
Marcin Błaszczyk [Bielany] i Andrzej Janczak [Kretomino], 
- Sądu Koleżeńskiego w składzie: Przewodniczący Tadeusz Mieczkowski 
[Wałbrzych], Piotr Wojciechowski [Jelenia Góra] i Robert Szmit [Skarżysko- Kamienna].

 

Walne ustaliło dalsze (ramowe) kierunki działania:
- podtrzymanie współpracy z Ministerstwem Gospodarki w sprawie prac nad projektem ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
- zrealizowanie „biblioteki” – dokumenty DTR na stronie KCICHiK,
- kompleksowa modernizacja istniejącej strony internetowej i działającego forum,
- rozważenie przez członków tworzenia terenowych oddziałów KCICHiK.

 

Sekretarz WZSW KCICHiK

mgr inż. Piotr Nowakowski

Partnerzy:

KCICHIK logo

Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji

ul. Koszalińska 85
78-400 Szczecinek

tel./fax: 0 (94) 37 418 53
kom.: 606 878 124

e-mail: centrum.klima@poczta.fm

Copyright 2021r. kcichik.pl | k-projekty.pl