Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji

Komunikat

16 kwietnia 2021

Zarząd KCIChiK informuje ,że podjęte starania i działania zmierzające do uzyskania praw do wydawania zaświadczeń znalazły swoje odzwierciedlenie w wpisaniu naszego Stowarzyszenia pod pozycją nr 18 w wykazie podmiotów ,które dokonały zgłoszenia o przeprowadzonych egzaminach i wydanych świadectwach kwalifikacji.

 

Szczegóły pod adresem:

Link do strony Ministerstwa Gospodarki

 

Partnerzy:

KCICHIK logo

Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji

ul. Koszalińska 85
78-400 Szczecinek

tel./fax: 0 (94) 37 418 53
kom.: 606 878 124

e-mail: centrum.klima@poczta.fm

Copyright 2021r. kcichik.pl | k-projekty.pl