Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji

KCICHIK otrzymało akredytaję UDT

17 maja 2021

Uprzejmie informujemy iż w dniu 28 stycznia 2016r. KCICHIK w Szczecinku otrzymało akredytację UDT i uzyskało uprawnienia do przeprowadzania egzaminów tzw. certyfikat personalny - zgodny z Ustawią F-Gazową z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

 

Wg ustawy podmiotem wydającej certyfikaty jest Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat dla personelu wydawany jest przez UDT na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu w jednostce oceniającej personel 

 

Partnerzy:

KCICHIK logo

Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji

ul. Koszalińska 85
78-400 Szczecinek

tel./fax: 0 (94) 37 418 53
kom.: 606 878 124

e-mail: centrum.klima@poczta.fm

Copyright 2021r. kcichik.pl | k-projekty.pl