Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji

F- gazowa ustawa już obowiązuje

17 maja 2021

Wiele lat środowisko „chłodniarzy” czekało na ustawę o f-gazach i się doczekało!! 

W dniu 15 maja 2015r. Sejm RP przy poparciu większości koalicyjnej Ustawę przyjął . Prezydent RP podpisał ją 11 czerwca 2015r. a następnie 25 czerwca w Dzienniku Ustaw nr 881 została opublikowana. Podane daty są istotne z uwagi, że większość postanowień weszła w życie z dniem 10 lipca, kolejne 26 września a ostatnie 26 grudnia 2015r.. Bieżący stan prawny jest taki, że ustawa jest – chociaż powstała na podstawie rozporządzenia Unii Europejskiej WE 842/2006 z dnia 17 maja 2006r. które to z kolei jest już zastąpione znowelizowanym rozporządzeniem WE 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. i obowiązuje w Unii Europejskiej, a więc i w Polsce od 1 stycznia 2015r. Oj znowu komuś się do czegoś spieszyło – taka ucieczka do przodu, a teraz będziemy nowelizować dopiero co uchwalone prawo. 

 

Wracamy do dnia dzisiejszego: Co najważniejszego wprowadziła ustawa ? - Minister Rozwoju wskazał UDT (Urząd Dozoru Technicznego) jako jednostkę certyfikującą. Długo oczekiwana ustawa f-gazowa wprowadza certyfikat chociaż nie bezpośrednio ale przez odwołanie się do Rozporządzenia Komisji UE nr WE 303/2008 - a nie można tego było tak wprost (?). Certyfikat potrzebujemy do obsługi każdej instalacji chłodniczej z wyłączeniem jedynie obsługi układów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych ( dla tzw. samochodówki potrzebujemy jedynie lub aż - zaświadczenie o odbytym szkoleniu). Certyfikaty dla personelu , co jest nowością w stosunku do świadectw kwalifikacyjnych, są bezterminowe. Ważne jest to, że jednostka certyfikująca personel prowadzić będzie rejestr osób, które zdały egzamin (teoretyczny i praktyczny) i otrzymały certyfikat. Rejestr ten prowadzony będzie na stronie internetowej i będzie ogólnodostępny. W rejestrze będzie widoczny numer certyfikatu, imię i nazwisko osoby posiadającej certyfikat, jak i zakres posiadanego certyfikatu. Pozwoli to na szybka weryfikacje przez np. operatora (osobę zlecającą usługę) czy dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje do obsługi instalacji chłodniczych zawierających f-gazy lub substancje kontrolowane. Kto może uzyskać certyfikat? – osoba pełnoletnia, bez prawomocnego wyroku za przestępstwo przeciwko środowisku, która zda egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisja egzaminacyjną. Oprócz certyfikatu dla personelu ustawa wprowadza również obowiązek uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorstw. Każda firma obsługująca, serwisująca, montująca oraz przeprowadzająca kontrolę szczelności instalacji chłodniczych napełnionych czynnikiem chłodniczym, a wiec zarówno f-gazem jak i substancją kontrolowaną , musi posiadać taki certyfikat. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby fizyczne zajmujące się klimatyzacją w niektórych pojazdach silnikowych, a więc w samochodach osobowych i dostawczych o masie własnej poniżej 1,205 kg. W tym przypadku wystarczy zaświadczenie o ukończeniu kursu, bez konieczności posiadania certyfikatu. Co musi spełnić przedsiębiorca, by otrzymać certyfikat ? – musi posiadać: procedury prowadzenia działalności, wdrożony system dokumentowania i ewidencjonowania czynności wykonywanych przez certyfikowany personel oraz co bardzo ważne dysponować odpowiednim wyposażeniem technicznym. Wszystkie te warunki musza być spełnione zarówno w siedzibie głównej przedsiębiorcy, jak i w każdym z jego oddziałów. Bardzo ważne zastrzeżenie – żadna osoba wchodząca w skład organów przedsiębiorcy nie może być skazana wyrokiem przeciwko środowisku. Podobnie jak z certyfikatami personalnymi wykaz certyfikatów przedsiębiorców będzie widoczny i udostępniony na stronie internetowej jednostki certyfikującej przedsiębiorców. 

 

Za certyfikat niestety zapłacimy - 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego . Pocieszeniem jest fakt , że nie ma tu kosztów egzaminów , szkoleń itd. Na zakończenie informacja kogo obejmuje ustawa z 15 maja 2015r. i dla kogo określa obowiązki : firmy serwisowe i montażowe, firmy zajmujące się obrotem substancjami f-gazowymi i kontrolowanymi ale tez firmy handlowe sprzedające urządzenia ,produkty i komponenty nie tylko zawierające te substancje, ale i uzależnione od tych substancji. Ustawa dotyczy też oczywiście wszystkich podmiotów użytkujących produkty i urządzenia zależne od substancji kontrolowanych i f- gazów.

 

Komentarz ! 
Czy Ustawa uporządkuje rynek i wyeliminuje tzw. „garażowców (?) Jak do szczegółowych zapisów Ustawy odniosą się operatorzy urządzeń zlecając roboty (?) – czy i w jakim zakresie przy wyborze wykonawcy korzystać będą z zamieszczonych w internecie wykazów certyfikatów : personalnych i przedsiębiorców (?). Musimy poczekać i mieć nadzieje, że zarówno Inspektorzy Ochrony Środowiska oraz Urząd Dozoru Technicznego wpłyną na przestrzeganie ustawowych norm i uregulowań przez operatorów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Czy nowe przepisy wpłyną na świadomość przeciętnego „kowalskiego” i np. nie odda w ręce nieuprawnionego personelu w warsztacie klimatyzacji swojego „ukochanego” samochodu(?) – czas zweryfikuje.

 

Partnerzy:

KCICHIK logo

Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji

ul. Koszalińska 85
78-400 Szczecinek

tel./fax: 0 (94) 37 418 53
kom.: 606 878 124

e-mail: centrum.klima@poczta.fm

Copyright 2021r. kcichik.pl | k-projekty.pl