Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji

Aktualności KCIChiK

16 kwietnia 2021

W dniach 26/27 października 2012 roku w siedzibie Krajowego Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji w Szczecinku, odbyło się kolejne szkolenie zakończone egzaminem dla osób dokonujących napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami. W szkoleniu udział wzięli członkowie naszego stowarzyszenia. Nowością odbytego kursu był udział młodzieży z Zespołu Szkół nr 6 im. Stanisława Stasica w Świątkach (Szczecinek), występujących w roli obserwatorów – przyszłych moderatorów działań z zakresu ochrony przyrody. Tą drogą KCIChiK wspólnie z Dyrekcją Szkoły i Starostwem Powiatowym w Szczecinku pragnie rozpropagować problematykę wpływu czynników chłodniczych (szeroko rozumianych) na klimat. Zaproponowane działania mają na celu upowszechnienie, spopularyzowanie i dotarcie przez młodzieżowych „liderów” do szerokiego grona najmłodszych obywateli z informacją o szkodliwości czynników chłodniczych na środowisko (prawdą często skrywaną lub niedocenianą przez decydentów życia gospodarczego i politycznego). Jesteśmy pewni, że podjęta inicjatywa Centrum i włączenie się decydentów życia społecznego – politycznego do naszych działań, zaowocuje pilotażowym programem, który jako członkowie ogólnopolskiej organizacji będziemy mogli rozpropagować w całym kraju.

 

Przypominamy ,że:

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kolejnym szkoleniu proszone są o wypełnienia formularza zgłoszeniowego (link poniżej). Po otrzymaniu wystarczającej liczby chętnych ustalony zostanie termin szkolenia. 

 

Link do karty zgłoszenia

 

Partnerzy:

KCICHIK logo

Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji

ul. Koszalińska 85
78-400 Szczecinek

tel./fax: 0 (94) 37 418 53
kom.: 606 878 124

e-mail: centrum.klima@poczta.fm

Copyright 2021r. kcichik.pl | k-projekty.pl