Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzacji

„Substancje kontrolowane - fluorowane gazy cieplarniane w naszym otoczeniu”

17 maja 2021

Z inicjatywy Krajowego Centrum Chłodnictwa i Klimatyzacji z siedzibą w Szczecinku, w poniedziałek 13.05.2013 roku odbyła się w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, konferencja o stanie prawnym i praktycznym stosowaniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz implementacji przepisów Unii Europejskiej do opracowywanych przepisów regulujących proces zastosowania w urządzeniach chłodniczych czynników ziębniczych starej i nowej generacji. Współorganizatorem przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Szczecinku. Gośćmi spotkania byli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Pan Stanisław Gawłowski, Starosta Powiatu Szczecineckiego Pan Krzysztof Lis, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Pan Andrzej Miluch, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pan Sławomir Cichoń, radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Pan Adam Wyszomirski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Pan bryg. Adam Serafin, a także przedstawiciele samorządów powiatu szczecineckiego, stowarzyszeń ekologicznych, młodzież z Zespołu Szkół nr 6 w Szczecinku pod opieką Pani Joanny Pawłowicz, pracownicy firm i inni. Główne cele spotkania, czyli przybliżenie zagadnień związanych ze stosowaniem tzw. f-gazów w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych zostały osiągnięte poprzez wypracowanie wspólnej platformy jaką będzie dalsza współpraca pomiędzy instytucjami odpowiadającymi za stan środowiska przyrodniczego, a stowarzyszeniem i firmami zajmującymi się montażem, serwisem i remontami w/w urządzeń. Głównym problemem jest brak dokładnej ewidencji urządzeń i podmiotów użytkujących czynniki wywołujące ubożenie warstwy ozonowej i efektu cieplarnianego. Problem ten dotyczy także powiatu szczecineckiego. Stowarzyszenie będzie także upowszechniało wiedzę na temat urządzeń chłodniczych wśród mieszkańców Szczecinka i powiatu.

Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji

 

Członek Zarządu Igor Siebert 

 

Partnerzy:

KCICHIK logo

Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji

ul. Koszalińska 85
78-400 Szczecinek

tel./fax: 0 (94) 37 418 53
kom.: 606 878 124

e-mail: centrum.klima@poczta.fm

Copyright 2021r. kcichik.pl | k-projekty.pl